Aktualności

 Cykl konferencji pod hasłem „Potencjał Zdrowia Człowieka. Samorządy i Pracodawcy – dobre praktyki w profilaktyce” zorganizowane przy współudziale Fundacji we współpracy Okręgowym Inspektorem Pracy i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych dla  przedstawicieli samorządów oraz pracodawców odbyły się w Katowicach i Olsztynie.

Spotkania objęte zostały Patronatami Honorowymi GIS , PIP i Prezydentów Miast oraz patronatem medialnym –„Dziennik Gazeta Prawna.  Prezes Fundacji  krótko przybliżył wszystkim zebranym działania fundacji i omówił rolę szczepień jako inwestycję w zdrowie człowieka. Specjaliści omówili problemy jakie niosą choroby zakaźne: profilaktykę i diagnostykę. Ponadto zostały poruszone sprawy związane z chorobami odkleszczowym i   związane z tym  szczepienie dla dorosłych.  Dyskusja oparła się nad efektywnym wdrążeniem programów polityki zdrowotnej przy współudziale pracodawców i samorządów.

zobacz więcej

Kampania Społeczno-Edukacyjna

   Pneumokokom mówimy:SZCZEPIMY !!!

zobacz więcej

Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe Zapalenie mózgu
SZCZEPIMY - ZAPOBIEGAMY


zobacz więcej

Pomagaj z nami

Dzięki Państwa pomocy możemy:
- pomagać dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobami infekcyjnymi układu nerwowego
- edukować grupy społecznie i zawodowe o zagrożeniach związanych z chorobami infekcyjnymi oraz możliwościach zapobiegania im
- podejmować wszelkie inicjatywy umożliwiające szerzenie profilaktyki neuroinfekcji
- refundować szczepienia ptrzeciw meningokokom i pneumokokom dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym
- wspomagać rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia

zobacz więcej

Nie! Dla meningokoków

Fundacja Aby żyć

       Fundacja Aby żyć powstała w styczniu 2007 roku, ale idea zainicjowania działalności organizacji jest związana z wydarzeniami drugiej połowy grudnia 2005 roku, kiedy to ośmioletnia córka obecnego Prezesa Zarządu, Dominika Kuczara została pacjentką Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na szczęście choroba, której przyczyną było wystąpienie groźnej infekcji meningokokowej, zakończyła się całkowitym powrotem do zdrowia młodej pacjentki, jednakże wydarzenia tamtych dni, a przede wszystkim uświadomienie sobie zagrożenia, wzbogacone o nowe doświadczenia i przemyślenia z tym związane zainspirowały tatę Dominiki do utworzenia fundacji.

zobacz więcej