Aktualności

27 kwietnia 2017 r.w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień oraz Światowego Dnia Meningitis odbyła się Konferencja "Życie bez neuroinfekcji - to możliwe!" zorganizowana  przez Fundację Aby żyć oraz  Warszawski Szpital dla Dzieci . Podczas spotkania poruszono temat ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanego przez pneumokoki i meningokoki oraz zwrócono uwagę na zagrożenia jakie niosą ze sobą kleszcze. Dziękujemy prelegentom: Pani prof. dr hab. Joannie Zajkowskiej, Pani dr Monice Wanke-Rytt, Pani Agacie Ambros oraz prowadzącej Pani Aleksandrze Kutz, a także wszystkim uczestnikom za liczne przybycie. Słowa uznania kierujemy również do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci za nieocenioną pomoc w organizacji konferencji!  

 

zobacz więcej

Kampania Społeczno-Edukacyjna

   Pneumokokom mówimy:SZCZEPIMY !!!

zobacz więcej

Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe Zapalenie mózgu
SZCZEPIMY - ZAPOBIEGAMY


zobacz więcej

Pomagaj z nami

Dzięki Państwa pomocy możemy:
- pomagać dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobami infekcyjnymi układu nerwowego
- edukować grupy społecznie i zawodowe o zagrożeniach związanych z chorobami infekcyjnymi oraz możliwościach zapobiegania im
- podejmować wszelkie inicjatywy umożliwiające szerzenie profilaktyki neuroinfekcji
- refundować szczepienia ptrzeciw meningokokom i pneumokokom dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym
- wspomagać rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia

zobacz więcej

Nie! Dla meningokoków

Fundacja Aby żyć

       Fundacja Aby żyć powstała w styczniu 2007 roku, ale idea zainicjowania działalności organizacji jest związana z wydarzeniami drugiej połowy grudnia 2005 roku, kiedy to ośmioletnia córka obecnego Prezesa Zarządu, Dominika Kuczara została pacjentką Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na szczęście choroba, której przyczyną było wystąpienie groźnej infekcji meningokokowej, zakończyła się całkowitym powrotem do zdrowia młodej pacjentki, jednakże wydarzenia tamtych dni, a przede wszystkim uświadomienie sobie zagrożenia, wzbogacone o nowe doświadczenia i przemyślenia z tym związane zainspirowały tatę Dominiki do utworzenia fundacji.

zobacz więcej