Narodowy Instytut Zdrowa Publicznego

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Małopolski Kurator Oświaty

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Podlaski Kurator Oświaty

Śląski Kurator Oświaty

Lubuski Kurator Oświaty

Podkarpacki Kurator Oświaty

Wielkopolski Kurator Oświaty

Rzecznik Praw Dziecka

Instytut Matki i Dziecka

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Główny Inspektor Sanitarny

Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii