Refundacje

Aby uzyskać refundację kosztów szczepienia należy:

1. Zwrócić się na piśmie do Zarządu Fundacji Aby żyć o sfinansowanie szczepionki.

W podaniu należy zamieścić:

    

    • imię i nazwisko dziecka, dla którego ma być zrefundowane szczepienie

    

    • data urodzenia dziecka

    

    • adres zamieszkania (do zwrotnej korespondencji)

    

  • telefon kontaktowy

2. Do pisma należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające sytuację materialną rodziny
(wymagane jest jedynie zaświadczenie wydane przez Opiekę Społeczną).

3. Decyzja o dofinansowaniu szczepienia zostaje podjęta przez Zarząd Fundacji, który zbiera się w celu rozpatrzenia próśb co dwa miesiące, w wyjątkowych sytuacjach decyzja może zostać podjęta wcześniej. W chwili obecnej ze względu na ograniczone możliwości finansowe Fundacja wyraża zgodę na refundację tylko jednej dawki szczepionki przeciw pneumokokom i meningokokom. Należy pamiętać, aby uzyskać pełną odporność przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym, powinno się zaszczepić dziecko zgodnie ze schematami zalecanymi i zarejestrowanymi przez producentów szczepionek, uwzględniając w każdej sytuacji wiek dziecka.

4. Informacja o wyniku rozpatrzenia prośby przez Zarząd Fundacji zostanie przesłana pocztą wraz z informacją o sposobie realizacji szczepień.

5. Decyzje o refundacji szczepień są warunkowane także aktualnym stanem środków, jakie Fundacja Aby żyć może przeznaczyć na przedmiotowe szczepienia.

powrót