Parlamentarne Posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP

08 marca 2011 roku Prezes Zarządu Fundacji Aby żyć Andrzej Kuczara uczestniczył w Parlamentarnym Posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP na temat ‘’Perspektywy i szanse szczepień ochronnych w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży”.

W trakcie Posiedzenia Komisja Zdrowia Senatu RP zapoznała się z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, jak również stanem realizacji Programu Szczepień Ochronnych w 2011 roku oraz występującymi w tym zakresie problemami.

’’Program Szczepień Ochronnych (PSO) uwzględnia szczepienia obowiązkowe i zalecane. Koszt szczepień obowiązkowych pokrywa budżet państwa, zaś szczepienia zalecane są w całości finansowane przez pacjentów. Dynamiczny rozwój badań nad szczepionkami sprawia, że ciągle pojawiają się nowe możliwości profilaktyki chorób zakaźnych.’’

W posiedzeniu brał udział Główny Inspektor Sanitarny – dr n. med. Przemysław Biliński wraz z przedstawicielami departamentów merytorycznych GIS, jak również wielu przedstawicieli środowisk naukowych z dziedziny epidemiologii, wakcynologii i pediatrii, w tym: Prof. Waleria Hryniewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Prof. Maria K. Borszewska-Kornacka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii, Dr n. med. Piotr Burda – Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej.

zobacz więcej
Strona: 1 2 ... 27 28 29